Brúsivá

4 x dlhšia živostnosť *1

Rezné kotúče EXTREME pre uhlové brúsky

4 x dlhšia živostnosť *2

Brúsne kotúče EXTREME pre uhlové brúsky

Diamantové rezné a brúsne kotúče

100 x dlhšia živostnosť *3

Kotúče pre rozbrusovačky

 

*1 Proti predchádzajúcej rade rezných kotúčov EXTREME

*2 Proti predchádzajúcej rade brúsnych kotúčov EXTREME

*3 Proti štandardným kotúčom DEWALT pre rozbrusovačky