Ochrana údajov

OCHRANA ÚDAJOV NA INTERNETESme presvedčení, že ochrana Vášho súkromia na internete je veľmi dôležitá. Nižšie popísaná stratégia ochrany údajov vysvetľuje ako firma DEWALT zhromažďuje a narába s informáciami, ktoré jej poskytnete:

Táto stratégia zahŕňa nasledovné body:

  1. Aké informácie firma DEWALT zbiera a ako ich využíva?
  2. Ako zariadim, aby ma firma DEWALT v budúcnosti nekontaktovala prostredníctvom internetu?
  3. Aká je stratégia firmy DEWALT k vlastníctvu informácii s osobnými údajmi?
  4. A čo prepojenia zo stránky DEWALT na iné stránky?
  5. Zmení sa táto stratégia ochrany osobných údajov?

Aké informácie firma DEWALT zbiera a ako ich využív


Samozrejme, že pri návšteve našich webových stránok nám nemusíte poskytovať žiadne osobné údaje. Avšak informácie, ktoré dostaneme od zákazníkov na webových stránkach, nám pomôžu zosobniť a postupne vylepšovať Vaše skúsenosti s našimi produktami. Dostávame a ukladáme vždy isté typy informácií. Napríklad, tak ako veľa iných stránok aj my používame "cookies"  a získavame tak istý typ informácií pri tom, keď Váš webový prehliadač vstúpi na našu stránku. Môžete sa rozhodnúť, že nebudete poskytovať isté požadované údaje, ale potom nebudete môcť využívať niektoré naše výhody. Informácie, ktoré nám poskytnete využívame na zodpovedanie Vašich otázok, na úpravu našich webových stránok podľa Vašich odporúčaní, na vylepšovanie našich služieb a komunikácie s Vami.
Môžeme od Vás žiadať osobné údaje na už spomenuté účely, ktoré môžu zahŕňať Vaše meno, adresu, emailovú adresu, telefónne číslo atď. rovnako ako aj údaje na zisťovanie spokojnosti zákazníka, nákupné zvyky a iné informácie týkajúce sa kúpy. Naše stránky umožňujú kontaktovať nás priamo s otázkou alebo pripomienkou k našim výrobkom, službám, webovým stránkam, záruke, výskumom, súťažiam, hlasovaniu a emailom. Tento proces si vyžaduje to, aby ste nechali na Vás nejaké osobné údaje, na základe ktorých Vás môžeme kontaktovať a odpovedať na Vašu otázku. A my dostaneme potvrdenie o tom, že ste si otvorili náš email, ak Váš počítač podporuje túto službu. Ak nechcete od nás dostať email, upravte prosím komunikáciu s nami podľa Vašich želaní ako je uvedené nižšie. Na našich stránkach môžeme zverejňovať súťaže alebo iné akcie na podporu predaja, ktoré si vyžadujú osobné údaje na to, aby ste sa ich mohli zúčastniť. Tieto údaje sa používajú výlučne na to, aby sme mohli kontaktovať výhercu.
V snahe neustále vylepšovať naše výrobky a služby si rezervujeme právo na používanie osobných údajov na vypracovávanie prieskumov trhu o DEWALTE a online prieskumov. V rámci týchto prieskumov môžeme kontaktovať návštevníkov našich stránok, ktorí nám poskytli osobné údaje.
Naše webové servery môžu automaticky monitorovať počet návštevníkov, priemerný čas strávený na našich stránkach, popularitu našich stránok a každú chybu alebo výpadok na našich stránkach, aby sme mali informácie o užitočnosti našich DEWALT stránok.  Všetky údaje, emailové adresy, ktoré firma DEWALT takto zozbierala sa využijú na vylepšenie skúseností koncových zákazníkov so značkou DEWALT a nebudú predané alebo poskytnuté tretej strane.

Ako zariadim, aby ma firma DEWALT v budúcnosti nekontaktovala prostredníctvom internetu?


Ak ste na našom zozname s emailovými adresami, môžete od nás dostávať emaily o našich výrobkoch, špeciálnych ponukách, súťažiach a iných veciach. Ak chcete zastaviť dostávanie takýchto emailov od nás alebo ak chcete pozastaviť spracovávanie Vašich údajov, napíšte nám túto Vašu žiadosť na adresu info@DEWALT.sk.  

Každý email, ktorý odošleme obsahuje jednoduchý spôsob automatického zrušenia dostávania našich emailov. Ak to chcete zrušiť, jednoducho nasledujte inštrukcie v spodnej časti každého emailu.
My sa vynasnažíme ihneď zrušiť našu komunikáciu prostredníctvom emailov; i keď malé omeškanie môže byť niekedy spôsobené časom potrebným na spracovanie Vašej žiadosti, ale budeme sa to snažiť zariadiť čo najskôr.

Aká je stratégia firmy DEWALT k vlastníctvu informácii s osobnými údajmi?


Všetky Vaše názory, myšlienky a reakcie podané na našich stránkach môžu byť použité firmou DEWALT bez akýchkoľvek obmedzení a zadarmo a nič obsiahnuté v tejto stratégii to môže obmedzovať alebo inak ovplyvňovať. Môžu nastať prípady, keď Vás požiadame alebo umožníme Vám vyjadriť Vaše názory / myšlienky. V takýchto prípadoch budete požiadaní o vyjadrenie súhlasu s podmienkami firmy DEWALT pred tým ako tieto údaje poskytnete.

A čo prepojenia zo stránky DEWALT – u na iné stránky?


Naše stránky môžu byť prepojené s inými súvisiacimi stránkami. Budeme sa snažiť prepájať naše stránky len s takými stránkami, ktoré podporujú rovnako vysokú úroveň ochrany osobných údajov na internete ako my; avšak my nie sme zodpovední za obsah takýchto prepojených stránok. Existencia takéhoto prepojenia neznamená, že DEWALT súhlasí s prepojenou spoločnosťou, výrobkami alebo službami.

Zmení sa táto stratégia ochrany osobných údajov?


Firma DEWALT môže túto stratégiu kedykoľvek meniť, takže ju vo vlastnom záujme pravidelne sledujte.