JULY 26, 2022

Bezpečnostné upozornenie k výrobku
DEWALT DHS780 305mm pokosové píly

Bezpečnostné upozornenie k výrobku

Nápravné opatrenie

DEWALT DHS780 305mm pokosové píly

Spoločnosť DEWALT zistila problém týkajúci sa plastového zadného krytu na niektorých z nasledujúcich výrobkoch na profesionálne použitie, ktoré sa predávali na národnej úrovni a on-line v období od septembra 2019 do júla 2022:

  1. Model: DHS780
  2. Číslo typu: 21
  3. Dátumové kódy výrobkov: Medzi 2019-33 a 2022-06

V čom je problém? Zadný ochranný kryt sa môže zlomiť alebo uvoľniť a dostať sa do kontaktu s pílovým kotúčom. Ak sa zadný kryt dostane do kontaktu s pílovým kotúčom, jeho úlomky môže rotujúci kotúč vymrštiť. Potom môžu zasiahnuť obsluhu alebo osoby nachádzajúce sa v blízkosti a spôsobiť im zranenie.

Čo robiť: Prestaňte pokosovú pílu používať a skontrolujte jej model, číslo typu a dátumový kód podľa vyššie uvedených údajov. Ak sa na váš výrobok akcia vzťahuje, kontaktujte tím zákazníckych služieb DEWALT, ktorý vám poskytne bezplatnú súpravu na opravu.

Kontakty:
telefón: +421 233 059 228
Odpoveďový formulár: https://support.dewalt.com/hc/sk-sk/requests/


UMIESTNENIE A IDENTIFIKÁCIA ZADNÉHO OCHRANNÉHO KRYTU - ZADNÝ OCHRANNÝ KRYT

ČO OBSAHUJE SÚPRAVA NA OPRAVU?

Súprava na opravu obsahuje zostavu nového zadného ochranného krytu a deflektora, dve nové upevňovacie skrutky a návod na opravu. Originálny kľúč na pílové kotúče dodávaný s pílou, ktorý slúži na výmenu pílových kotúčov, má koncovku Torx T30 a je možné ho použiť na povolenie starých skrutiek a dotiahnutie skrutiek nových.

Podrobné pokyny a video z montáže si môžete prezrieť aj on-line na odkaze: Inštruktážne video k výmene krytu na píle DHS780

Ak by ste mali nejaké otázky alebo ťažkosti so získaním alebo montážou náhradného zadného krytu, kontaktujte tím zákazníckych služieb na vyššie uvedených kontaktoch.

Spoločnosť DEWALT by vám rada poďakovala za vašu podporu a ospravedlnila sa vám za akékoľvek nepríjemnosti vzniknuté v súvislosti s touto záležitosťou.