Perform & Protect

V roku 2007 vyzvala spoločnosť DEWALT samu seba, aby vytvorila najkomplexnejší systém týkajúci sa najbezpečnejšieho a najvýkonnejšieho profesionálneho stavebného náradia na svete.

Ide o systém Perform & Protect, do ktorého patria výrobky, ktoré spĺňajú prísne kritériá z jednej alebo viac nasledujúcich základných oblastí zameraných na bezpečnosť: Vibrácie, prach, ovládateľnosť.

klikni zde

pro více informací o vibracích

Vibrácie

Až o 50 % menšie vibrácie.

Prach

Vedúca značka v oblasti riešenia odsávania prachu

Ovládateľnosť

Unikátna a novátorská regulácia momentu.

Hneď ako uvidíte štítok Perform & Protect, budete vedieť, že je tento výrobok určený na zvýšenie vašej bezpečnosti bez toho, aby dochádzalo ku kompromisom z hľadiska jeho výkonu alebo odolnosti DEWALT.

Vibrácie

Až o 50 % menšie vibrácie.

Pôsobenie vibrácií na obsluhu môže spôsobiť mnoho zdravotných problémov, ktoré sa kolektívne nazývajú ako syndróm vibrácií pôsobiacich na ruky a paže (HAVS). Ďalším problémom sú stavy nazývané ako syndróm karpálneho tunela a zbelenie prstov.

Ak sa týka štítok Perform & Protect pôsobenia vibrácií, je zaručené, že úroveň vibrácií pôsobiacich vo všetkých troch osiach bola obmedzená, čo predlžuje čas použitia náradia bez toho, aby došlo k obmedzeniu jeho výkonu.

Prach

Vedúca značka v oblasti riešenia odsávania prachu

Vdychovanie čiastočiek prachu môže viesť k mnohým dlhodobým zdravotným problémom ako silikóza a chronické ochorenie pľúc (COPD).

Ak je na náradí štítok Perform & Protect, z hľadiska PRACHU je zaručené, že potenciálne množstvo vdychovaného prachu je obmedzené, čím je zaručená väčšia čistota a bezpečnosť pracovného priestoru.

Ovládateľnosť

Unikátna a novátorská regulácia momentu.

Pri vŕtaní alebo rezaní hrozí riziko zablokovania pracovného nástroja. Toto zablokovanie môže spôsobiť poškodenie náradia alebo zranenie obsluhy.

Ak je na náradí štítok Perform & Protect, z hľadiska ovládateľnosti je zaručené, že je do konštrukcie tohto náradia zabudovaná nová bezpečnostná inovovaná funkcia regulácie momentu.