Perform & Protect

play_arrow
Dust Management

MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ.
MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA.

Perform & Protect je naša certifikačná známka a sortiment elektrického náradia, ktorý vám umožní urobiť viac práce za kratší čas. Náradie v tomto sortimente vám umožní neustále dosahovať najvyššie štandardy bez toho, aby ste ohrozili svoj bezpečnosť alebo zdravie. Náradie radu Perform & Protect je navrhnuté tak, aby dôsledne prevyšovalo rámec zdravotných a bezpečnostných predpisov bez toho, aby to malo negatívny vplyv na výkon. Je to naša certifikačná známka, vďaka ktorej viete, že náradie, ktoré používate, je vhodné na plnenie rôznych úloh – umožňuje vám urobiť viac práce za kratší čas bez ohrozenia bezpečnosti či zdravia.

  Výkon

  Náradie Perform & Protect vám umožní urobiť viac práce za kratší čas a posunúť hranice výkonnosti bez ohrozenia zdravia a bezpečnosti.

  check Urobte viac práce za kratší čas

  check Vyšší výkon náradia a tímu

  check Náradie prevyšuje rámec zdravotných a bezpečnostných predpisov

  Dodržiavanie súladu s predpismi

  Vďaka náradiu, ktoré je v súlade s prísnymi predpismi uplatňovanými na stavenisku, môžete vy a váš tím vykonávať väčší rozsah prác.

  check Prístup a prácam na veľkých staveniskách

  check Náradie vyhovuje predpisom uplatňovaným na stavenisku

  check Môžete vziať širšiu škálu rozsiahlejších prác

  BEZPEČNOSŤ

  Bezpečnosť na stavenisku je prvoradá. Naša známka Perform & Protect dáva vášmu tímu na vedomie, že vaše náradie prevyšuje rámec bezpečnostných noriem, a všetkým na stavenisku to, že plne dodržiavate predpisy a že ste bezpečný.

  check Informuje používateľov, že náradie je plne v súlade s predpismi

  check Informuje stavenisko, že plne dodržiavate predpisy

  check Znižuje riziká spojené s dlhodobým používaním náradia

  ODVÁDZANIE PRACHU

  Zníženie rizika vdýchnutia prachu a čistejšie pracoviská.

  VIBRÁCIE

  Úroveň vibrácií sa znížila až o 50 %, čím sa znižuje vystavenie riziku ich pôsobenia.

  BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY

  Zníženie rizika vdýchnutia prachu a čistejšie pracoviská.

  LANYARD READY

  Posledná obranná línia pri páde náradia.

  KOMBINÁCIA VYŠŠEJ ČISTOTY A ÚČINNOSTI

  Sortiment Perform & Protect znižuje zdravotné riziká spojené s vdychovaním prachu, ako je silikóza alebo chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Sortiment Perform & Protect obsahuje pokročilé riešenia na odvádzanie prachu vrátane vysávačov s certifikátom HEPA triedy M (0,1 % prachu s maximálnou prípustnou koncentráciou (MAC) ≥ 0,1 mg/m³) s automatickým čistením filtrov, plášťov, dutých vrtákov, ako aj univerzálnych vysávačov kompatibilných s náradím všetkých značiek.

  check Lepší výkon, spoľahlivosť a dlhá životnosť náradia
  check Čistejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie​​​​​​​
  check Znížené riziko vdýchnutia prachu

  PRVKY TÝKAJÚCE SA ODVÁDZANIA PRACHU

  Automatické Oklepávanie filtra zabraňuje jeho upchávaniu a udržiava jeho účinnosť.

  Univerzálny systém na pripojenie náradia ku krytom na odsávanie prachu.

  Bezdrôtové diaľkové ovládanie náradia s integrovaným bezdrôtovým ovládaním.

  Certifikát triedy M slúži ako certifikát o dodržiavaní prísnych predpisov na stavenisku.

  Pevná ruka

  Dlhodobé vystavenie vibráciám vedie a bežným zdravotným problémom, ako je syndróm karpálneho tunela (CTS) a zblednutie prstov (VWF). Naše funkcie aktívnej kontroly vibrácií zahŕňajú vyvažovacie systémy, plávajúce rukoväte a ďalšie funkcie, ktoré výrazne znižujú úroveň trojosových vibrácií. To pomáha znížiť vibrácie až o 50 % v porovnaní so štandardnými modelmi elektrického náradia. Merané podľa požiadaviek normy EN 60745 1: 2006.

  Pri správnom používaní tohto náradia radu Perform & Protect je zaručené, že expozícia, ktorej je používateľ vystavený, je nižšia ako limitná hodnota pre expozíciu počas práce. Náradie s hodnotou vibrácií 5 m/s² sa môže používať až 2 hodiny denne, aby sa dosiahla limitná hodnota vystavenia (ELV), a až 8 hodín denne, aby sa dosiahla limitná hodnota vystavenia (ELV). Predĺžený čas a komfort používania znamená, že vy a váš tím môžete vykonávať náročné úlohy dlhší čas a s väčšou bezpečnosťou.


  check Umožňuje vám vykonávať náročné úlohy po dlhší čas
  check Zvýšená úroveň pohodlia pre používateľa
  check Zvýšená úroveň bezpečnosti tímu, spoľahlivosti a životnosti

   

   

  Znižuje vibrácie, ktoré používateľ pociťuje na rukovätiach, o 20 %.

  VÝKON NEZNAMENÁ NIČ, AK HO NEDOKÁŽETE OVLÁDAŤ

  Vysokorýchlostné a vysokovýkonné náradie sa môže pri rezaní alebo vŕtaní zaseknúť, čím hrozí zranenie používateľa a náradia. Náš sortiment Perform & Protect je štandardne vybavený integrovanou pokročilou technológiou regulácie krútiaceho momentu.

  Systém elektronickej spojky proti otáčaniu deteguje rotačný pohyb a minimalizuje akúkoľvek náhlu reakciu krútiaceho momentu, zatiaľ čo elektronické brzdy Kickback Brakes v našich brúskach automaticky vypnú výkon, keď dôjde a zovretiu, zaseknutiu alebo uviaznutiu. Súčasťou balenie sú aj LED indikátory a snímače preťaženia.

  PRVKY BEZPEČNOSTNEJ KONTROLY

  Bezdrôtové diaľkové ovládanie náradia s integrovaným bezdrôtovým ovládaním.

  Automatické vypnutie náradia v situáciách, keď dôjde a uviaznutiu náradia s cieľom predísť zraneniu.

  Automatické vypnutie brúsky, keď dôjde a zovretiu, zastaveniu alebo uviaznutiu.

  VAŠA POSLEDNÁ OBRANNÁ LÍNIA PRI PÁDE NÁRADIA

  Pri práci vo výškach na stavenisku je dôležité prijať integrované riešenia, ktoré ponúkajú maximálnu ochranu a zabezpečujú náradie v prípade pádu. Integrované riešenia Lanyard ready ponúkajú možnosti pripútania vybraného káblového a akumulátorového náradia a pevným konštrukciám na staveniskách pri práci vo výškach s maximálnou dĺžkou poistnej šnúry 2 m, čo pomáha zabezpečiť náradie v prípade jeho pádu*. Všetky výrobky radu Perform & Protect sú navrhnuté tak, aby dôsledne prevyšovali rámec zdravotných a bezpečnostných predpisov bez toho, aby to malo negatívny vplyv na výkon.

  *Metódy pripojenia poistných šnúr nájdete v podrobných informáciách a jednotlivým výrobkom. Poistné šnúry sa predávajú osobitne. Ďalšie bezpečnostné pokyny sú uvedené v príručke.

  Kompatibilita so systémom airlock

  Každá odsávacia jednotka z radu AirLockTM má k dispozícii špecifické nadstavce na pripojenie k širokému sortimentu náradia DEWALT.