Pripojte sa. Získajte kontrolu.

Aplikácia Tool Connect využíva technológiu Bluetooth, ktorá vám umožňuje jednoduché pripojenie a ovládanie náradia prostredníctvom aplikácie Tool Connect alebo online. Môžete tak chrániť, monitorovať, prideľovať a sledovať svoje náradie na viacerých pracoviskách. Pripojte sa a pracovisku budúcnosti.

PRIRAĎTE NÁRIADIE

Jednoducho prideľte svoje náradie konkrétnym používateľom na viacerých pracoviskách a nastavte upozornenia a termíny vrátenia náradia. Aplikácia Tool Connect dokáže pomenovať, zaznamenať a monitorovať všetky vaše majetkové položky, aby vám pomohol efektívne spravovať evidenciu náradia. Môžete ho použiť aj na správu servisných informácií a dokonca pridávať dátumy nákupu a náklady na náradie.

SLEDOVANIE

Pomocou aplikácie Tool Connect môžete rýchlo lokalizovať svoje náradie a zabezpečiť, aby boli v správnom čase na správnom mieste.

play_arrow
Inventory Management

MONITOROVACIA DIAGNOSTIKA

Aplikácia vás môže upozorniť na nesprávne zaobchádzanie s náradím alebo na skracujúcu sa životnosť batérie – dokáže dokonca vyhľadať najbližšie servisné strediská.

STRATY A NÁLEZY

Pri sledovaní polohy náradia môžete nastaviť virtuálnu ohradu s polomerom 30 m od poslednej zistenej polohy, aby ste v prípade, ak náradie opustí túto vymedzenú oblasť, dostali upozornenie a aby ste ho mohli na diaľku deaktivovať.

SPRÁVA EVIDENCIE

Údaje súvisiace so sledovaním náradia pripojeného k aplikácii a osôb, ktorým je toto náradie pridelené, sa automaticky odosielajú na adresu priradenú k vášmu účtu a správe evidencie.

Customise

Prispôsobenie

Náradie s integrovanou aplikáciou Tool Connect možno prispôsobiť konkrétnej úlohe a sledovať ho, aj keď nie je pripojená batéria.

Assign your assets

UPRAVTE SI MOŽNOSTI

Nastavenia rýchlosti, jasu LED a vlastné upozornenia – to všetko si môžete prispôsobiť pomocou integrovanej aplikácie Tool Connect a Bluetooth.

OPTIMALIZUJTE NASTAVENIA RÁZOVÉHO NÁRADIA

Rázový skrutkovač DCF888 je vybavený presným pohonom, ktorý si používateľ môže prispôsobiť.

PRISPÔSOBTE SI PRÍKLEPOVÚ VŔTAČKU SVOJIM POTREBÁM

Príklepová vŕtačka DCF997 je vybavená užívateľsky nastaviteľnou funkciou kontroly zaseknutia vrtáka a používateľsky nastaviteľnými rozsahmi otáčok.

proximity alerts

UPOZORNENIE NA PRIBLÍŽENIE

Vďaka virtuálnej ohrade s polomerom 30 m budete vždy vedieť, že sa vaše náradie nachádza vo vašej blízkosti. Aplikácia vás upozorní, ak vaše náradie opustí oblasť vymedzenú touto ohradou, a zároveň vám ho umožní na diaľku aktivovať alebo deaktivovať. Náradie môžete takisto označiť ako stratené alebo odcudzené a pomocou siete Tool Connect ho lokalizovať.

Prečo potrebujem tool connect?

Strávite menej času hľadaním náradia alebo čakaním naň. Vďaka možnosti pripojiť, priradiť a sledovať náradie na viacerých pracoviskách zvýšite svoju produktivitu a zefektívnite ochranu majetku. Aplikácia Tool Connect sa automaticky aktualizuje ukladaním údajov prijatých z pripojeného náradia a môže vám v reálnom čase poskytovať informácie o vašich majetkových položkách rozložených na viacerých pracoviskách.

NAPOSLEDY VIDENÉ

KSledujte, kedy a kde bolo vaše náradie rozložené na rôznych pracoviskách naposledy videné.

PRIRADENIE

Optimalizujte správu svojho náradia priradeného a rôznym pracoviskám a nastavte funkcie upozornení a termínov vrátenia náradia.

PRISPÔSOBENIE

Náradie s integrovanou aplikáciou Tool Connect môžete prispôsobiť podľa druhu vykonávanej práce.

CHÝBAJÚCA MAJETKOVÁ POLOŽKA

Označte náradie ako stratené alebo odcudzené a pomocou siete Tool Connect ho lokalizujte.

VIRTUÁLNA OHRADA

Nastavte virtuálnu ohradu s polomerom 30 m, aby ste boli upozornení v situáciách, keď náradie opustí takto vymedzenú oblasť.

SLEDOVANIE

Sledujte polohu náradia a zabezpečte, aby bolo vždy tam, kde ho chcete mať.